Opis projektu


Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej”Grätz”, skupiająca miejscowych pasjonatów historii i regionalistów, wygrała Konkurs Regrantingowy pod nazwą „Centrum Dla Rodziny 2” dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014- 2020. W ramach Konkursu będą realizowali projekt: „Spacerkiem po grodziskich legendach”.

„Spacerkiem po grodziskich legendach” to unikalny w skali naszego regionu projekt wykorzystujący zasoby związane z lokalną historią. Obok udokumentowanej historii naszego miasta jest także miejsce na przekazywane od wieków tajemnicze historie, podania i legendy. Nigdy niepotwierdzone przez naukową historiografie, funkcjonują jakby niezależnie tworząc osobliwy klimat Grodziska Wielkopolskiego. Tylko nieliczne z nich zostały utrwalone w nieosiągalnej dzisiaj publikacji, a wiele z nich czeka na przypomnienie i ocalenie. O ich sile i bogactwie niech tylko świadczy fakt, że wiele wydarzeń historycznych z dziejów naszego miasta przetrwało tylko dlatego, że opowiadały o nich miejscowe legendy. Dotyczy to między innymi wydarzeń z okresu konfederacji barskiej i ukrytego skarbu regimentarzy konfederackich w podziemiach klasztoru bernardyńskiego, czy wielu legend związanych z wielkopolską Wiosną Ludów z 1848 roku. Własne legendy i osobliwe historie związane są także z

obiektami na terenie Grodziska Wielkopolskiego, chociaż wiele z nich już na trwałe zniknęło z mapy miasta. Osobne legendy posiadają również nieoficjalne dzielnice naszego miasta oraz jego fragmenty, których nazwy potrafią bezpośrednio nawiązywać do dziejących się tam przedziwnych wydarzeń jak: Doktorowo, Piekło, Kubica, Chwaliszewo, Pięć Wiatraków, czy Berlinek. Inne legendy oraz historie dotyczą także miejscowych rodzin, które w wielu przypadkach od pokoleń zamieszkują te same fragmenty miasta.

W ramach realizowanego projektu „Spacerkiem po grodziskich legendach” chcemy je wspólnie zebrać, opracować, spopularyzować i opublikować w Internecie. Tematykę projektu chcemy realizować w ten sposób, aby łączyła pokolenia poprzez historię i tradycję wokół wspólnego celu jakim jest lokalne dziedzictwo.

Ambitny projekt oczywiście realizowany będzie przy współudziale merytorycznym Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej i Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej.

Zamieszczone na niniejszej stronie legendy pochodzą z książki „Legendy i podania Grodziska Wielkopolskiego” autorstwa Dariusza Matuszewskiego. Ze wspomnianej publikacji, która ukazała się w 2004 roku, pochodzą także barwne ilustracje autorstwa Elżbiety Jandy Brudło.